Vakıflar Genel Müdürlüğü Güvenlik Ve Temizlik İşçisi Alımı

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) İŞKUR aracılığı ile daimi temizlik işçisi ve güvenlik görevlisi alımı yapıyor. Başvuru şartları ve tüm detaylar haberimizde…

Vakıflar Genel Müdürlüğü Güvenlik Ve Temizlik İşçisi Alımı

Vakıflar Genel Müdürlüğü Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Bölge Müdürlüğüne 10 adet  “Sürekli İşçi” alınacaktır. 

Başvuru Bilgisi

Vakıflar Genel Müdürlüğü 8 güvenlik görevlisi ve 2 temizlik işçisi alımı ilanlarının son başvuru tarihi 13.11.2020 olarak açıklanmıştır. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

Adaylar esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. 

Güvenlik Görevlisi Başvuru Özel Şartları

 • En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
 •  5188 sayılı Kanun gereği geçerli silahlı özel güvenlik sertifikası ile silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.(Son başvuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) ay geçerlilik süresi olan.)
 • Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı ceza almamış ve bu suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma kovuşturma bulunmamak.
 • Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
 • Erkek adaylarda en az 167 cm, kadın adaylarda en az 160 cm boyunda olmak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15 kilodan az yada fazla olmamak.
 • Koruma ve güvenlik hizmetlerini yürütmesine engel durumu olmamak(kazanan adaylardan tam teşekküllü Sağlık Kurulu(Heyet) Raporu istenecektir.
 • İlk başvuru tarihinden önce Erzurum İli sınırları (Merkez ve İlçeleri) içerisinde ikamet ediyor olmak. 

Temizlik İşçisi Başvuru Özel Şartları

 • En az ilköğretim en fazla ortaöğretim (Lise ve dengi) okul mezunu olmak.
 • İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.
 • Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında iç ve dış mekânlarda temizlik hizmeti, bahçe temizliği yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak. (Kazanan adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)
 • İlk başvuru tarihinden önce Erzurum İli ( Merkez ve İlçeler) sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
 • Başvurunun son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

Başvuru Genel Şartları

      •    Vakıflar Genel Müdürlüğü güvenlik görevlisi ve temizlik işçisi alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Türk vatandaşı olması gerekmektedir.
      •    18 yaşını tamamlamış olmak
      •    Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak
      •    Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmamak
      •    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak 
      •    Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak 
     •    Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek 
Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

Kura Ve Sözlü Sınav

 • İstihdam edilecek kadro sayısının dört katı kadar asıl ve asıl sayı kadar yedek aday, İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından, noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların; kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Genel Müdürlüğümüzün (www.vgm.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek 
 • Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 24/11/2020 Salı günü saat 11:00’de Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kat:3 toplantı salonunda noter huzurunda yapılacaktır.
 • Pandemi sebebi ile kura çekiminin yapılacağı salona aday alınmayacaktır. Ancak kura çekimini takip etmek isteyen adaylar 19/11/2020 Perşembe günü www.vgm.gov.tr internet adresinde “DUYURULAR” kısmında yayımlanacak olan linkte yer alacak internet adresinden canlı olarak takip edebileceklerdir. Belirlenen asil ve yedek adaylara ilişkin liste Vakıflar Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) ilan edilecektir.
 • Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Vakıflar Genel Müdürlüğüinternet sitesinde (www.vgm.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 • Belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.
 • Kura çekimi sonrası belirlenen asıl adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Sınav Kurullarına teslim edeceklerdir
 • Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirmeler Vakıflar Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) daha sonra ilan edilecektir. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet sitesinden takip etmeleri önem arz etmektedir.
 • Adayların sözlü sınav puanı, sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması temel alınarak  belirlenecektir.
 • Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması gerekmektedir. Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; genel görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında toplamda 50 puan, istihdam edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki yeterlilik alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirileceklerdir.
 •  Yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar, Vakıflar Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) ilan edilecektir.

Sağlık News

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020, 22:34
YORUM EKLE
YORUMLAR
Mahmut kose
Mahmut kose - 1 yıl Önce

Vakıfbank da Adana’da şubelerde çalışıyorum jokerim is arıyorum Adana Seyhan’da oturuyorum 05068623283