Üniversiteye 30 Personel Alımı! Yarın Son Gün

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde istihdam edilecek 30 sağlık personel alımı yapacak Ayrıntılar haberimizin devamında…

Üniversiteye 30 Personel Alımı! Yarın Son Gün

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde istihdam edilecek 30 sağlık personel alımı yapacak.

İstihdam Edilecek Pozisyonlar

Genel Başvuru Şartları

1 - .Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2 - .Kamu haklarından mahrum bulunmamak
3 - . Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4 - .Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak
5 - .657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Özel Başvuru  Şartları

1 - .KPSS sınavına girmiş olmak, Lisans mezunları için2020 yılıKPSS P3, Önlisans mezunları için 2018 yılıKPSS P93, Ortaöğretim mezunları 2018 yılı KPSS P 94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir
2 - .Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3 - .Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
4 - .Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Başvuru Bilgisi

Başvurular, 21 Kasım 2020 mesai bitimine kadar basvuru.nku.edu.tr/personel web adresindeki  “Başvuru Formu”  doldurulup , istenilen belgeler de eklenerek online olarak yapılacaktır.

Sağlık News

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020, 00:18
YORUM EKLE