Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Alımı Yapıyor

Yayımlanan personel alımı ilanlarına göre Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Alımı Yapıyor. Başvuru bilgileri ve detaylar haberimizin devamında…

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Alımı Yapıyor

Yayımlanan personel alımı ilanlarına göre Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Alımı Yapıyor. Başvurular 17 Mart 2021 de bitmiş olacaktır. Başvurular  https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

Başvuru Şartları;

•    Türk vatandaşı olmak,
•    Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
•    Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak ya da soruşturma veya kovuşturma altında bulunmamak,
•    Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisaklı bulunmamak,
•    Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
•    Erkek adaylar için yedek subay olma koşullarını taşımak,
•    Subay naspedilmek için 926 sayılı TSK Personel Kanunu’ndaki şartları taşımak,
•    Dış kaynaktan başvuran adaylar için Tablo-1’de yer alan branşlarda Fiziki Yeterlilik Testinde (FYT) başarılı olmak,
•    Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak
 

Sağlık News

YORUM EKLE