Türk-Alman Üniversitesi  21 Sürekli  İşçi Alımı Yapacak

Türk-Alman Üniversitesi yayımladığı ilanda bünyesinde çalıştırılmak üzere 21 sürekli işçi alınacağını duyurdu. Detaylar haberimizin devamında 

Türk-Alman Üniversitesi  21 Sürekli  İşçi Alımı Yapacak

Türk-Alman Üniversitesi personel alımı için ilan yayımlamış olup, yayımlanan  ilanda bünyesinde çalıştırılmak üzere 21 sürekli  işçi alınacağını  bildirildi.

Genel Başvuru Şartları

1 - Türk vatandaşı olmak. 
2  - Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. 
3 -  Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
4 -  Askerlik ile ilişiği olmamak, 
5 - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; 
a ) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak. 
b ) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak. 
c ) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak. 
6 - Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

Alım Yapılacak Pozisyonlar

Temizlik Hizmetleri (18 Kişi) 
Bakım ve Onarım Hizmetleri (3 Kişi)

Başvuru Özel Şartları

Temizlik Görevlisi İçin

**En az ilköğretim mezunu olmak.
**İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 
**Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak. 
**35 yaşını doldurmamış olmak. 
**Temizlik Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.
**Beykoz, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe veya Ataşehir ilçelerinden birinde ikamet etmek.

Bakım Onarım Hizmetleri (Bahçevan) İçin 

**En az ilköğretim en fazla ortaöğretim mezunu olmak. 
**İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
**Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak. 
**Bahçe makinelerini kullanabilmek.  
**Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak. **Bahçecilik/bahçe ve koruların bakımı veya ağaçlarda budamaya ilişkin MEB onaylı sertifikaya sahip olmak. 7- 2 yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek. 8- Beykoz, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Çekmeköy ilçelerinden birinde ikamet etmek
Adaylardan İstenen Belgeler
**Noter kurası sonucu asil listede yer alan adayların 07-08-09 Aralık 2020 günleri mesai bitimine kadar aşağıdaki belgeleri Rektörlük binası Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri zorunludur. 
a )Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
d ) İkametgah (E-devlet üzerinden alınabilir) 
c ) Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir) 
d ) SGK Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden alınabilir) 
e ) Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir) 
f ) Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte) 
g ) Temizlik ve Bakım Onarım Hizmetleri için “Sağlık Raporu”, Sözlü mülakat sonucu yedek aday listesinde yer alanlar belge teslimi yapmayacaklardır.

Başvuru Bilgisi

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)  https://esube.iskur.gov.tr/   web adresi i üzerinden  online olarak yapılacaktır. Son  başvuru tarihi  27 Kasım 2020 Cuma günüdür. Posta veya e-posta  yolu ile ya da şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular pdb.tau.edu.tr  web  adresinden ilan edilecektir.

Mülakat Bilgisi

Temizlik hizmetleri için 14.12.2020, bakım ve onarım hizmetleri için 15.12.2020 tarihlerinde sözlü mülakat yapılacaktır.

Sağlık News

YORUM EKLE