TÜBİTAK BİLGEM 20 Personel Alımı

TÜBİTAK BİLGEM in yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere 20 Bilişim personel alımı yapılacak. İşte detaylar…

TÜBİTAK BİLGEM 20 Personel Alımı

TÜBİTAK BİLGEM in yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere 20 Bilişim personel alımı yapılacak.

Başvurular 6 Ocak 2020tarihide başlayacaktır.

Başvurular 27 Ocak 2020 tarihinde sona erecektir.

Alımı yapılacak Unvanlar 20 Sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvuru Şekli:

  • İlana başvuruda bulunmak için "www.bilgem.tubitak.gov.tr" adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
  • Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1 (bir) pozisyona başvuru yapabilecektir.

Başvuru Genel Şartları:

  1. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak
  2. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak
  3. TBTK.BİLGEM.UEKAE.2020-1 referans numaralı ilanda mülakata katılmaya hak kazanmamış olmak
  4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak
  5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

Başvuru yapmak isteyen adaylar için İlan Metni.

Sağlık News

YORUM EKLE