Şişli Belediyesi KPSS Şartıyla Memur Alıyor

Yayımlanan personel alımı ilanlarına göre KPSS P3 70 puan şartıyla 50 Zabıta memuru alımı yapıyor. Şişli Belediye Başkanlığının zabıta memuru alımı için tüm detaylar haberimizin devamında…

Şişli Belediyesi KPSS Şartıyla Memur Alıyor

Şişli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından(KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, 70 puan ve üzeri KPSS puanını almış olmak  şartı ve ortalama 6.520 TL maaş ile zabıta memuru alımı yapacak.

Başvuru Genel Şartları:

•    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
•    Kamu haklarından mahrum bulunmamak
•    Türk vatandaşı olmak.
•    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
•    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak
•    .İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvurular 17 Mayıs 2021 tarihinde başlamış olup 21 Mayıs 2021 tarihinde sona erecektir.
Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi No. 8-34381 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Şişli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen başvurular yapılacaktır.

İlan Metni

Sağlık News

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2021, 12:51
YORUM EKLE