Savunma Sanayii Araştırma Ve Geliştirme Enstitüsü Personel Alımı Yapıyor

Yayımlanan personel alımı ilanlarına göre Savunma Sanayii Araştırma Ve Geliştirme Enstitüsü Personel Alımı Yapıyor. Başvuru bilgileri ve detaylar haberimizin devamında…

Savunma Sanayii Araştırma Ve Geliştirme Enstitüsü Personel Alımı Yapıyor

Yayımlanan personel alımı ilanlarına göre Savunma Sanayii Araştırma Ve Geliştirme Enstitüsü Personel Alımı Yapıyor. İlana göre 7 personel alımı yapıyor. Başvurular 5 Şubat 2021 de bitmiş olacaktır.

Başvuru Şartları;

•    Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak
•    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
•    Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
•    Ayda en az 3 (3*8 saat = 24 saat), en fazla 10 (10*8 saat = 80 saat) gün görev yapmasına engel bir durumu olmamak (Kısmi zamanlı çalışma süresinin toplamı değerlendirilecektir. 8 saat 1 güne tekabül etmektedir).
•    Lisans öğrenimi süresince, normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim-öğretim yılı uzatmış olmak. (Herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır)
•    İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).
 

Sağlık News

YORUM EKLE