Samsun Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli Personel Alıyor

Samsun Üniversitesi personel alımı için yayımladığı ilanda sözleşmeli personel alacağını bildirdir. Detaylar haberimizin devamında

Samsun Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli Personel Alıyor

Samsun Üniversitesi Rektörlüğü yayımladığı ilanla KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alımı yapacağını bildirdi.

Genel Başvuru Şartları

**657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
**657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. 
** Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak). 
**Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak. 
**Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
**Daha önceden herhangi bir kurumda çalışırken iş akdi fesih edilenlerle, Kurumumuzda çalışırken kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. 

İstenilen Belgeler

1 - Başvuru Formu 
2 - Bir adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.) 
3 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (E-devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
4 - Öğrenim Belgesi (Başvuruda bulunacak olan adaylar E-devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile başvuru yapılabilecektir. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren belgesinin başvuruda ibraz etmesi gerekmektedir.) 
5 - KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Kontrol numaralı) - Önlisans mezunları için 2018 KPSSP93 puanı (İlanın Resmi Gazete’de yayımlanmasının akabinde 2020 KPSS önlisans sınav sonuçlarının açıklanması halinde; adaylar 2020 (KPSSP93) puanı ile de başvuruda bulunabilecektir.) - Lisans mezunları için 2020 KPSSP3 puanı
6 - Adli Sicil Durum Belgesi (Aslı veya E-devlet üzerinden temin edilen kontrol edilebilir şekilde oluşturulmuş olmalıdır.) 
7 - Sertifika (Başvurulan unvanda isteniyor ise aslı veya onaylı örneği) 
8 - Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. Bu belge ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK/Sigorta Hizmet Dökümünün ibraz edilmesi de zorunludur.

Başvuru Nasıl Yapılacak
www.samsun.edu.tr web adresinden  başvuru formu  temin edilebilir.   Başvurular şahsen ya da posta ile Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşması gerekmektedir.  Son başvuru tarihi 04.12.2020  Cuma günüdür.

YORUM EKLE