Pütürge Belediyesi Personel Alımı

Yayımlanan personel alımı ilanlarına göre Pütürge belediyesi Türkiye geneli memur alımı yapıyor. Başvuru bilgileri ve detaylar haberimizin devamında…

Pütürge Belediyesi Personel Alımı


Yayımlanan personel alımı ilanlarına göre Pütürge belediyesi Türkiye geneli memur alımı yapıyor. Başvurular 3 Mart 2021 de başlamış olup 8 Mart 2021 de bitmiş olacaktır

. Başvurular Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeleri elektronik ortamda, belediyemiz info@puturge.bel.tr e-posta adresine, şahsen ve iadeli taahhütlü posta yoluyla Yazı İşleri Müdürlüğüne yapabileceklerdir.

Başvuru Şartları;

•    Türk vatandaşı olmak,
•    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
•    Türk ceza kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, ,
•    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
•    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
•    İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
•    Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

ilan metni.
 

Sağlık News

YORUM EKLE