Milli Güvenlik Kurulu Personel Alımı

Milli Güvenlik Kurulu personel alımı yapacağını duyurdu. İlana göre 15 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı alınacak. Detaylar haberimizde..

Milli Güvenlik Kurulu Personel Alımı

Milli Güvenlik Kurulu personel alımı yapacağını duyurdu. İlana göre 15 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı alınacak.

Başvuru Bilgileri:

Son Başvuru tarihi 29 Ocak 2021olarak belirlendi.

Başvurular şahsen yâda posta yolu ile yapılacaktır. Başvuru formu www.mgk.gov.tr adresinden alınacaktır.

Adres Milli güvenlik kurulu sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:254 Posta Kodu: 06530

Adaylarda aranan Genel Şartlar:

1.    Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
2.    Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
3.    Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
4.    Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların  askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
5.    Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
6.    Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Sağlık News

YORUM EKLE