Mersin Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı

Mersin Üniversitesinin yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 farklı unvanda sağlık personel alımı yapılacak. Detaylar haberimizde…

Mersin Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı

Mersin Üniversitesinin yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 farklı unvanda sağlık personel alımı yapılacak.

Başvuru Bilgileri:

15 Ocak 2021 de başlayacaktır.

Başvurular 29 Ocak 21 de sona erecektir.

İlave belge istenen pozisyonlar için adayların istenilen belgeleri şahsen müracaat esnasında ıslak imzalı olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

Tüm bilgilere ulaşmak için İlan Metni.

Unvan Bilgileri:

1.    7 Hemşire(Lisans)
2.    1 Hemşire (Lise)
3.    1 Hemşire (Lise)

Adaylarda Aranan şartlar:

1.    Türk vatandaşı olmak
2.    Bu Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak
3.    Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4.    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5.    Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı ile.) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
6.    Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

Sağlık News

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021, 07:33
YORUM EKLE