Konya Büyükşehir Belediyesi 50 Zabıta Memuru Alımı

Konya Büyükşehir Belediyesinin yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere 50 zabıta memuru alımı yapılacak. Detaylar haberimizde…

Konya Büyükşehir Belediyesi 50 Zabıta Memuru Alımı

Konya Büyükşehir Belediyesinin yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere 50 zabıta memuru alımı yapılacak.

Adaylarda Aranan Şartlar:

1.    Türk Vatandaşı olmak
2.    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3.    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
4.    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
5.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
6.    İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

Adaylarda aranan şartlardır.

Başvuru Bilgileri:

Başvurular 22 Şubat 2021 tarihinde başlayacaktır. 26 Şubat 2021 tarihleri arasında, //www.konya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası No:14 Meram/KONYA adresine mesai saatleri içinde şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Sağlık News

YORUM EKLE