Kamuya 814 Sözleşmeli Devlet Memuru Alımı

Yayımlanan personel alımı ilanlarına göre Kamuya 814 Sözleşmeli Devlet Memuru Alımı yapıyor. Başvuru bilgileri ve detaylar haberimizin devamında…

Kamuya 814 Sözleşmeli Devlet Memuru Alımı

Kamuya 814 sözleşmeli memur alımı için online başvuru süreci devam ediyor. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı bünyesinde 814 icra katibi alımı yapılacak.
Başvuru Şartları;
En az lise mezunu icra katibi alımı başvuru şartları ve tüm detaylar bu haberimizde yer alıyor. Adaylar başvurularını sadece internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir. Bu kapsamda başvurular e-Devlet internet sitesi üzerinden aşağıdaki başvuru ekranından direkt olarak yapılabilir. Başvurular 12 Mart 2021 tarihinde sona erecektir.

Türk vatandaşı olmak,

Merkezi sınavın (KPSS-2020) yapıldığı 2020 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. 01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar başvurabilecektir.

Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak gerekiyor.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak gerekiyor.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak gerekiyor.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak gerekiyor.

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak gerekiyor.
En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak gerekiyor.
Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Sağlık News

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021, 09:55
YORUM EKLE