İstanbul Üniversitesi Personel Alımı

Yayımlanan personel alımı ilanlarına göre İstanbul Üniversitesi personel alımı yapıyor. Başvuru bilgileri ve detaylar haberimizin devamında…

İstanbul Üniversitesi Personel Alımı

Yayımlanan personel alımı ilanlarına göre İstanbul Üniversitesi personel alımı yapıyor. İlana göre 22 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Başvurular 5 Ocak 2021 de başlamış olup 19 Ocak 2021 de bitmiş olacaktır. Başvurular https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru internet adresinden online olarak yapılacaktır.

Başvuru şartları;

•    Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
•    Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartlara sahip olması zorunludur.  
•    Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
•    Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
•    Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
•    Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
•    Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
•    Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması zorunludur.
•    Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
•    Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların  İstanbul ili sınırları içinde ikamet etmesi zorunludur
•    Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olması zorunludur.
•    Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde gece dâhil görev yapma şartını kabul etmesi zorunludur  
 

Sağlık News

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021, 14:42
YORUM EKLE