İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere Zabıta Memuru Alımı yapacak. Detaylar haberimizde…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere Zabıta Memuru Alımı yapacak.

Başvurular 4 Ocak 2021 Tarihinde başlamış olacaktır.

Başvurular 10 Şubat 2021tarihinde bitmiş olacaktır.

Başvuru Şekli: Fatih Mah. Şehremini Cad. No:1 Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası Büyükçekmece/İSTANBUL adresindeki Büyükçekmece Belediye Bakanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Genel Şartları:

1.    Türk vatandaşı olmak
2.    Kamu haklarından mahrum bulunmamak
3.     Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
4.    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
5.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak
6.    İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Adaylarda aranan şartlardır.

Adaylarda aranan Belgeler:

a)    Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (//www.bcekmece.bel.tr) temin edeceklerdir
b)     Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
c)    Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
d)    Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
e)    KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı
f)    Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı
g)    Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
h)    Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 9. 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

Başvuru yapmak isteyen adaylar için Başvuru Kılavuzu.

Sağlık News

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021, 14:03
YORUM EKLE