İstanbul Bilgi Üniversitesi Personel Alımı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alımı yapacaktır

İstanbul Bilgi Üniversitesi Personel Alımı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alımı yapacaktır

Başvuru Bilgisi

İlana son başvuru tarihi 2 Aralık 2020 olup başvurular Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya kargo yoluyla yapılacaktır.

Genel Başvuru Şartları

A - 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
B - Ögretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’in ilgili puan türünde en az 70 puan almış olmak. 
C - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
D - Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Adaylardan İstenen Belgeler

1- Dilekçe  (Dilekçenin,  başvuruda  bulunulan  ilgili  Enstitü/  Fakülte/  Yüksekokul/  
Meslek  Yüksekokulu'na  hitaben yazılmış,  kadro unvanı  ve  aday iletişim bilgilerini içeren imzalı ve güncel tarihli olması gerekmektedir.)
2 -  Özgeçmiş
3 -  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4 -  ALES Belgesi (70 puan olmalıdır.)
5 -  Yabancı Dil Sınav Belgesi (İngilizce) Tablodaki puan dikkate alınmalıdır. Yabancı dil puanı belirtilmeyen kadrolar için belge istenmemektedir.
6 -  Öğrenim  Belgeleri:  alınan  lisans/lisansüstü  diplomaların  fotokopileri  ve 
 transkriptleri,  (Şahsen  başvurularda  diplomaların  asılları  ile  beraber gelinmesi önemle rica olunur)**
7 -  Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz 
edilmesi zorunludur.
8 -  Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve transkripti  ( e-Devlet kapısı üzerinden alınan karekodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapılabilir)
9 -  Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren resmi belge
10 - Hizmet  Belgesi/Tecrübe  Belgesi  (ilan  özel  şartında  belirtilmiş  olan;  çalışılan 
 kurumdan  alınmış,  çalışma  başlangıç  ve  bitiş  tarihleri  ile  görevi belgeleyen, güncel ve onaylı resmi yazı) ve SGK Hizmet Dökümü ( Deneyim süresi hesaplanırken, sadece lisans/ yüksek lisans mezuniyeti sonrası deneyim süreleri dikkate alınacaktır.)

Özel Başvuru Şartları

1 - Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinin birinden
lisans mezunu olmak ve ilgili alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olma
2 - Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrasında en az iki yıl belgelendirilebilir sektör 
tecrübesine sahip olmak

Adres Bilgisi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
santralistanbul Kampüsü-Ek Bina Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29
34400 Kağıthane - İstanbul
Personel Daire Başkanlığı: 0212 311 63 37 / 0212 311 62 51  

Sağlık News

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020, 22:03
YORUM EKLE