İŞKUR Üzerinden Devlet Kurumuna Personel Alımı

İnsan kaynaklarının yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere Radyoloji teknikeri veya teknisyeni alımı yapılacak. İşte detaylar…

İŞKUR Üzerinden Devlet Kurumuna Personel Alımı

İnsan kaynaklarının yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere Radyoloji teknikeri veya teknisyeni alımı yapılacak.

Başvurular Başlamış bulunmaktadır.

Başvurular 8 ocak 2021 tarihinde bitecektir.

Başvuru şekli:

Yüksekalan Mah. Adnan Menderes Bulvarı Büyükşehir Hiz. Binası No:20 Muratpaşa Antalya adresine şahsen yapılması zorunludur.

Başvuru Genel Şartları:

1.    Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
2.    Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
3.    Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
4.    Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
5.    Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
6.    Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
7.    Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.

Sağlık News

YORUM EKLE