İŞKUR Üzerinden Belediye Bünyesine 39 Personel Alınacak

İŞKUR üzerinden yayınlanan personel alım ilanlarına bir yenisi daha eklenerek Şırnak Silopi belediyesine 39 personel alımı yapılacak. Detaylar haberimizde…

İŞKUR Üzerinden Belediye Bünyesine 39 Personel Alınacak

İŞKUR üzerinden yayınlanan personel alım ilanlarına bir yenisi daha eklenerek Şırnak Silopi belediyesine 39 personel alımı yapılacak.

Başvuru Bilgisi:

28 Ocak 2021 de bitecektir

Adaylar Silopi Belediyesi Silopi/Şırnak adresine şahsen yapılacaktır.

Adaylarda Aranan Genel Şartlar:

1.    Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
2.    Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
3.    Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
4.    Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
5.    Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
6.    Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
7.    Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
8.    Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
9.    Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların güvenlik soruşturması/arşiv araştırması yapılmış olması zorunludur.

Sağlık News

YORUM EKLE