İçişleri Bakanlığı Personel Alımı Yapıyor

Yayımlanan personel alımı ilanlarına göre İçişleri Bakanlığı Personel Alımı Yapıyor. Başvuru bilgileri ve detaylar haberimizin devamında…

İçişleri Bakanlığı Personel Alımı Yapıyor

İlana göre 1772 personel alımı yapılacak. Başvurular 25 Aralık 2021 de başlamış olup 29 Aralık 2021 de bitmiş olacaktır. Başvurular bakanlığın resmi internet sayfası üzerinden yapılacaktır.

Başvuru Şartları;

•    İçişleri Bakanlığı Personel Alımı Yapıyor
•    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
•    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan  malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
•    Erkek  adaylar için askerlik  durumu  bakımından;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak, askerlik  çağına  gelmemiş  bulunmak  veya  askerlik  çağına  gelmiş  ise  muvazzaf  askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
•    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
ilan metni.

YORUM EKLE