Gaziosmanpaşa Üniversitesi 61 Sağlık Personeli Alımı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B kapsamında hemşire ve diyetisyen pozisyonlarında toplam 61 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. Detaylar haberin devamında...

Gaziosmanpaşa Üniversitesi  61 Sağlık Personeli Alımı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi  Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere ortaöğretim mezunları için 2018 dönemi KPSS , lisans mezunları için 2020 dönemi KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle toplam hemşire ve diyetisyen pozisyonlarında toplam 61 adet sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

Personel Alımı Yapılacak Kadrolar

Hemşire Başvuru Özel Şartlar

Hemşirelik lisans mezunu olmak 
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık memurluğu alanı/dalı mezunu olmak

Diyetisyen Başvuru Özel Şartlar

Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak. -Belgelendirmek kaydıyla metabolik cerrahi uygulamalarında beslenme ve diyetetik alanında herhangi bir modül eğitimi almış olmak. 

Diğer Sağlık Personeli -1 Başvuru Özel Şartlar

*Odyoloji  lisans mezunu olmak. -Belgelendirmek kaydıyla DENVER II gelişimsel tarama testi uygulamalı eğitimi almış olmak. -Temel İşaret Dili ve İlk Yardım Eğitimi almış olmak. 
*En az bir yıl Odyolog olarak çalışmış ve işitme engelli bireyler destek eğitim programında işitme eğitimi ve dil eğitimi, konuşma güçlüğü destek eğitim programında gelişimsel dil modüllerinde eğitim vermiş olmak. 

Diğer Sağlık Personeli -2 Başvuru Özel Şartlar

*Kimya lisans mezunu olmak. 
*Belgelendirmek kaydıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında en az 8 yıl hizmeti bulunmak
(Üçüncü basamak sağlık kuruluşları Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Özel Dal Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve Üniversite Hastaneleridir)
*Tıbbi Genetik laboratuvarı PCR tetkiklerinde kullanılan (LigthtCycler 480 II,Bioer vb.) cihazların teknik ve klinik kullanımında deneyim sahibi olmak. 
*Tıbbi Genetik laboratuvarı NGS tetkiklerinde kullanılan MiniSeq cihazının kullanımında teknik ve klinik deneyim sahibi olmak. 

Genel Şartlar   (657 sayılı Kanunun 48. Maddesi gereğince)

Türk Vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,  Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 
Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak. 
657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.  

Başvuru Bilgisi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi sağlık personeli alımı ilanına son başvuru tarihi 18.11.2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadardır.
Başvuruların Gaziosmanpaşa Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  
Başvuru esnasında üniversitenin web sayfasından temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerin (Aslı görülmek üzere üniversite Başkanlığınca onaylanmış veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belgeler) adayın yanında olması zorunludur.
Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS sınavı KPSSP94 puanı,      Lisans mezunları için 2020 KPSS sınavı KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.   
İlana başvuru yapacak Ortaöğretim mezunu adaylar için 2018 KPSS sınavı KPSS P94 puanı değerlendirmeye alınacaktır.
İlana başvuru yapacak lisans mezunu adaylar için 2020 KPSS sınavı KPSS P3 puanı değerlendirmeye alınacaktır.

Resmi ilanın kılavuzunu aşağıda bulunan link üzerinden indirebilirsiniz.
https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ilanDetay.aspx?8241ecec-27f3-4d4e-92a7-b8d3d6d5cf39
Adaylar belirtilen unvanlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabilirler.  
 

Başvuruda İstenilen Belgeler

1.Kimlik Kartı Sureti 
2.Öğrenim Belgesi (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca onaylanmış veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belge)  
3.KPSS Sınav Sonuç Belgesi  (-Ortaöğretim mezunları için 2018 dönemi KPSSP94 puanı, -Lisans mezunları için 2020 dönemi KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.) 
4.Adli Sicil Durum Belgesi (Aslı veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belge)
5.Fotoğraf (1adet) (Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.) 
6.Deneyim Belgesi ve Sertifika (Aslı) (Başvurulan unvanda isteniyor ise) 
7. SGK Hizmet Dökümü (Kurumdan alınmış aslı veya Barkodlu e-devlet çıktısı) 
8. Başvuru Formu (Tıklayınız) Kurumumuz dışında başka kurumların onayladığı belgeler kabul edilmeyecektir. 

Başvuruların Değerlendirilmesi Ve Sonuçlar  
Başvuru formu, başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlar www.gop.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır.
Sonuçlar  KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç beş (5) iş günü içerisinde //www.gop.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.  Yerleştirilecek sözleşmeli personel pozisyonu kadar asıl olarak, şartları taşıyan diğer başvuru sahipleri de yedek olarak belirlenecektir.. 

Belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşmeye hak kazanan adayların sınav sonucunun //www.gop.edu.tr internet adresinden ilanından itibaren 10 (on) gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi  Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimini müteakip yerleştirme işlemi yapılacaktır..

Bilgi İçin

Personel Daire Başkanlığı  Tel : 0.356.252.16.16-(1167)-(1178)-(1179)   
Evrak Teslim Adresi: 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Taşlıçiftlik Kampüsü Merkez Tokat 

Sağlık News

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020, 18:23
YORUM EKLE