Erzurum Teknik Üniversitesi  Öğretim Üyesi  Alımı

Erzurum Teknik Üniversitesi  yayımladığı ilanda öğretim üyesi  alacağını duyurdu. Detaylar haberimizin içeriğinde

Erzurum Teknik Üniversitesi  Öğretim Üyesi  Alımı

Erzurum Teknik Üniversitesi  Öğretim Üyesi  Alımı
Erzurum Teknik Üniversitesi  yayımladığı ilanda öğretimüyesi  alacağını duyurdu. Deyatlarr haberimizin içeriğinde
Erzurum Teknik Üniversitesi akademik personel alımı için ilan yayımlamış olup,  yayımlanan  ilanda iki  öğretim üyesi alınacağı bildirildi.

Genel Başvuru Şartları

** Adayların 657 saylı Devlet Memurları Kanunun 48’inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir. 
** Adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat sırasında ilgili birime vermeleri gerekmektedir. 
** Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvuramazlar.
** Bir aday birden fazla kadroya başvuramaz. Aksi takdirde tüm başvuruları geçersiz sayılır. 
** Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgelerin müracaat dosyasına eklenmesi gerekmektedir. 
** Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 
** Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir. 
** Müracaat eden adayların Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerinde   belirtilen esaslara uyup uymadığı Erzurum Teknik  Üniversitesince oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
 

Başvuru Bilgisi

En geç  ilam yayım tarihinden (24.11.2020 )  tibaren 15 gün içinde başvuru yapılabilir. Şahsen başvuru  yapılacaktır. Başvuru formu https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26  adresinden temin edilebilir.
**Başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının fotokopisini, yabancı dil belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları içeren dosyaya Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puan cetvelini ekleyip, elektronik başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 adet basılı olarak, 3  adet elektronik ortamda (CD/Flash Bellek) hazırlayarak şahsen ilgili Dekanlığa başvurmaları gerekmektedir.

Alım Yapılacak Pozisyonlar Ve Başvuru Özel Şartları

Edebiyat Fakültesi - Psikoloji Bölümü - Sosyal Psikoloji  - Anabilim Dalı

Kadro Unvanı Dr. Öğr. Üyesi
Kadro Adedi  1
Kadro Derecesi 3 

Başvuru Şartları

Psikoloji alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olup Sosyal Psikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak

Spor Bilimleri Fakültesi – Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü  - Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı

Kadro Unvanı Dr. Öğr. Üyesi
Kadro Adedi  1
Kadro Derecesi  1

Başvuru Şartları

Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora yapmış olup Spor Psikolojisi alanında zihinde canlandırma ve sanal gerçeklik konusunda çalışma yapmış olmak.

Sağlık News

Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020, 01:55
YORUM EKLE