Dokuz Eylül Üniversitesi 148 Personel Alımı

Yayımlanan personel alımı ilanlarına göre Dokuz Eylül Üniversitesi Personel Alımı. Başvuru bilgileri ve detaylar haberimizin devamında…

Dokuz Eylül Üniversitesi 148 Personel Alımı

İlana göre Üniversitesi 120 Hemşire 1 Fizyoterapist, 12 Sağlık Teknikeri ve 15 Röntgen Teknisyeni alınacağı bildirildi.

Başvurular 15 Ocak 2020 de bitmiş olacaktır.

Başvuru şartları;

•    Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
•    Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
•    Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
•    Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların  askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir
•    Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
•    Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Başvuru şeklini linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

İlan Metni.

Sağlık News

YORUM EKLE