Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

Yayımlanan personel alımı ilanlarına göre Diyarbakır büyükşehir belediyesi İtfaiye Eri Alımı yapıyor. Başvuru bilgileri ve detaylar haberimizin devamında…

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı


Yayımlanan personel alımı ilanlarına göre Diyarbakır büyükşehir belediyesi İtfaiye Eri Alımı yapıyor. İlana göre belediye 75 itfaiye eri alımı yapıyor. Başvurula 15 Şubat 2021 de başlamış olup 19 Şubat 2021 de bitmiş olacaktır. Boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Elazığ Yolu Yenişehir Mahallesi Yenişehir/Diyarbakır adresinde bulunan Ali Emiri Toplantı Salonuna (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasının Arkası) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Başvuru Şartları;

•    Türk vatandaşı olmak.
•    Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
•    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
•    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
•    İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak
 

Sağlık News

YORUM EKLE