Cerrahpaşa 13 Akademik Personel Alımı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü yayımlanan ilanda 2 Profesör, 6 Doçent ve 5 Doktor Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

Cerrahpaşa 13 Akademik Personel Alımı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü yayımlanan ilanda 2 Profesör, 6 Doçent ve 5 Doktor Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.
Hazırlanması Gerekli Belgeler                                                                                                                                                    
 (CD veya taşınabilir bellek ile birlikte basılı olarak 1 takım dosya halinde teslim edilecektir.)                                                                                                                            
 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi                                                                                                                                                                                                                                                                                        - Kadroya Başvuru dilekçesi                                                                                                                                                                                                                                                                                      - 1 adet biyometrik fotoğraflı 
-Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçent adaylar dolduracaktır.)                                                                                               
 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi                                                                                                                                                                                                                                                                - Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listeleri ve YÖK Formatlı Özgeçmiş (Özgeçmiş formatına Üniversitemiz https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/formlar-637209102723092927/formlar web adresinden ulaşılabilir.)                                                                                                                                                                                   
 - Adli Sicil Kaydı (Konu kısmının “Resmi Kurum” olarak seçilerek e-devletten alınması gerekmektedir.).                                                                                                                  
 - Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri’ne göre, adayın bilimsel yayınlarının puanlandırılmış tablosu (Aday Akademik Değerlendirme Formu)                                                                         - 1 adet biyometrik fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)                                                                                
- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecek olup, Resmi Kurumlarca onaylanmış olmalı.)                                                                                                                                                                                 
 - Profesör kadrosuna müracaat edecek adayların Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmekte.                                                    
 - Doçentlik Belgesi, Uzmanlık Belgesi ve Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik) fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış olmalıdır.  
Özel şartlar kadrolar için ayrı ayrı belirtilmiştir.
Profesör Kadrosuna Başvuracaklar İçin                                                                              
 Bu kadroya başvuracak  adayların; Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında ve imzalı), Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Doçentlik Belgesi ve Yabancı Dil Belgelerini, yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel yayınlarını (başlıca araştırma eseri ayrı olarak belirtilmelidir), kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgilerini, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tabloları (Aday Akademik Değerlendirme Formu) ile bu Kriterler uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri de içeren PDF formatında hazırlanmış olan 7 (yedi) adet CD veya taşınabilir bellek ile başvuru evrakları (basılı olarak dosya halinde teslim edilecektir) ile birlikte, Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.                                     Doçent Kadrosuna Başvuracaklar İçin                                                                           
Bu kadroya başvuracak adayların: Özgeçmişlerini, kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında ve imzalı), Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Doçentlik Belgesi ve Yabancı Dil Belgelerini, yayın listelerini, yayın listesindeki Bilimsel yayınlarını, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tabloları (Aday Akademik Değerlendirme Formu) ile bu Kriterler uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri de içeren PDF formatında hazırlanmış olan 5 (beş) adet CD veya taşınabilir bellek ile başvuru evrakları (basılı olarak dosya halinde teslim edilecektir) ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.                                     Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracaklar İçin                                                                      
Bu kadroya başvuracak adayların dayların: Özgeçmişlerini, kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında ve imzalı), Yabancı Dil Belgelerini, Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), yayın listelerini, yayın listesindeki Bilimsel yayınlarını, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tabloları (Aday Akademik Değerlendirme Formu) ile bu Kriterler uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri de içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile başvuru evrakları (basılı olarak dosya halinde teslim edilecektir) ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.


Yukarıda söz edilen  ilgili tüm dilekçe ve formlara https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/formlar-637209102723092927/formlar web adresinden ulaşılabilmektedir. İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların YÖK ve/veya Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ilgili birim Dekanlık/Müdürlüklerine ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılacaktır. İlanın Son Başvuru tarihi ilanımızın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. (onbeşinci) gündür. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” yönergesine https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/mevzuat/kriterler web adresinden ulaşılabilir. Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanların, Personel Daire Başkanlığı’nın web sayfasında yer alan “Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi” ni doldurarak başvuru işlemleri sırasında ayrıca teslim etmeleri gerekmektedir. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 Sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini Üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.  İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayın/adayların atamaları yapılmayacaktır. Başvuran adayın/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu ilandaki kadrolara atamalar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın “YÖK-GELECEK PROJESİ” nin ikinci aşaması olan öncelikli ve özellikli alan öğretim üyesi istihdamı kapsamında belirlenen “Kiritik Teknoloji Alanları” dâhilinde tahsis edilen ilave atama iznine istinaden yapılacaktır. İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir. İlanımıza //www.istanbulc.edu.tr web adresinden ulaşılabilir. 
Başvurular  20.11.2020 günü başlayacak olup, 04.12.2020 günü mesai saati bitiminde son bulacaktır.

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020, 19:54
YORUM EKLE