Bursa Büyükşehir Belediyesi

Yayımlanan personel alımı ilanlarına göre Bursa Belediyesi Personel Alımı Yapıyor. Başvuru bilgileri ve detaylar haberimizin devamında…

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Yayımlanan personel alımı ilanlarına göre Bursa Belediyesi Personel Alımı Yapıyor. İlana göre belediye 3 personel alımı yapıyor.

Başvuru Şartları;

•    Türk vatandaşı olmak
•    Erkek adayların askerliğini yapmış olması veya askerlikle ilişiği bulunmaması gerekmektedir
•    Adayların görevini yapmasına engel bir durumu bulunamaması gerekmektedir
•    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.  
•    Kamu haklarından mahrum bulunmamak
•    Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

Başvurular 24 Aralık 2020 de başlamış olup 28 Aralık 2020 tarihinde bitmiş olacaktır. Başvurular kesbeltas@gmail.com mail adresi üzerinden yapılacak.

İlana göre 1 İnşaat işçisi, 1 Büro personeli, 1 spor eğitmeni ile beraber toplam 3 personel alımı yapılacak.

Başvuru yapmak isteyen adaylar için İlan Metni.

Sağlık News

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020, 11:22
YORUM EKLE