Bursa Belediyesi Zabıta Memuru Alımı! Sona Eriyor

Bursa Belediyesi bay ve bayan adaylardan zabıta memuru alımı yapmaktadır. İlgilenen adaylar için son iki gün olarak belirtilmiştir. Başvuru ve detaylar haberimiz içeriğinde...

Bursa Belediyesi Zabıta Memuru Alımı! Sona Eriyor

Bursa  Kestel Belediyesi Başkanlığı 5 zabıta memuru (kadın/erkek)  alımı yapıyor. 

Başvuru Bilgisi

Başvurular  20 Kasım 2020 saat 16.0’a kadar şahsen  yapılacaktır. Başvuru adresi haberimizin sonunda belirtilmiştir. Başvuru Formu //www.kestel.bel.tr  web adresinden temin edilecektir.

Genel Başvuru Şartları

*Türk vatandaşı olmak
*Kamu haklarından mahrum bulunmamak
*Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesi’nde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
*Erkek adayların askerliğini yapmış olması veya askerlikle herhangi bir ilişiği bulunmaması gerekmektedir
*Adayların görevini yapmasına engel beden ve akıl hastalığı bulunmaması gerekmektedir.

Özel Başvuru Şartları

1-Zabıta Memuru kadro unvanı için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) 70 ve üzeri puan almış olmak. 
2-Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. 
3-657 sayılı Kanunun 48. maddesi’nin (a) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/a maddesi’nde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.’dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.) 
4-Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. e. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

İstenilenBelgeler

.*Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kestel Belediyesi Başkanlığı tarafından onaylanmak üzere fotokopisi,
*Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten alınan kare kodlu öğrenim belgesi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kestel Belediyesi Başkanlığı tarafından tasdik edilebilir),
* Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kestel Belediyesi Başkanlığı tarafından tasdik edilebilir)
*KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı
*Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı
*Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
*Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kestel Belediyesi Başkanlığı tarafından tasdik edilebilir)
*3 fotoğraf (1 tanesi forma yapıştırılacak)

Adres Bilgisi

Kale Mahallesi Cuma Caddesi No:1 Kestel adresinde bulunan Kestel Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Sağlık News

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020, 00:34
YORUM EKLE