Belediye Bünyesine 12 Beden İşçisi Alımı

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere 12 beden işçisi alımı yapılacak. Detaylar haberimizde…

Belediye Bünyesine 12 Beden İşçisi Alımı

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere 12 beden işçisi alımı yapılacak.

Son başvuru tarihi 14 Ocak 2021 Olarak belirlendi.

•    Personel alımı ilana başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
•    Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
•    Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
•    Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
•    Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Sağlık News

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2021, 08:51
YORUM EKLE