Adalet Bakanlığı 418 Personel Alacak

Adalet Bakanlığı merkez ve merkez atamalı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere istatistikçi, mimar, diyetisyen, şehir plancısı, psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı olmak üzere 418 personeli alımı yapacağını duyurdu. Tüm detaylarıyla haberimizde...

Adalet Bakanlığı 418 Personel Alacak

Adalet Bakanlığı merkez ve merkez atamalı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere personel alımı duyurusu yaptı. Yayınlanan ilanda istatistikçi, mimar, diyetisyen, şehir plancısı, psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı olmak üzere 418 personeli alımı yapılacağı açıklandı.

Adalet Bakanlığı  merkez teşkilatına 12 istatistikçi, 3 mimar, 2 diyetisyen, 1 şehir plancısı,  taşra teşkilatına (Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine Ek-1 listede sayısı ve yeri belirtilen) 144 psikolog, 100 pedagog ve 156 sosyal çalışmacı sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapacaktır.
Sözlü sınava, puan sırasına göre ilan edilen kadro sayısının 5 katı aday katılmaya hak kazanacağı, atamaların ise KPSS puanı ile sözlü imtihanda elde edilen puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılarak ilan edilen kadro sayısı kadar olacağı açıklandı.

 Genel Şartlar
•    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
•    2020 yılı lisans Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak gerekmektedir

Özel Şartlar
Psikolog İçin: Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak.
Pedagog İçin: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Programları ve Öğretim lisans bölümlerinin birinden mezun olmak
Sosyal Çalışmacı İçin: Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak
İstatistikçi İçin: İstatistik lisans bölümünden mezun olmak
Mimar İçin: Mimarlık lisans bölümünden mezun olmak
Diyetisyen İçin: Beslenme ve Diyetetik lisans bölümünden mezun olmak
Şehir Plancısı İçin: Şehir ve Bölge Planlama lisans bölümünden mezun olmak

Başvuru Bilgileri
Adaylar başvurularını 11/11/2020 - 25/11/2020  tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar  pgm.adalet.gov.tr  internet adresi üzerinden elektronik başvuru yoluyla e-Devlet sistemine üye girişi yaparak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylardan İstenen Belgeler
Adayların, her bir unvan için istenilen belgeleri sisteme eksiksiz ve tek tek yükleyerek başvuru işlemini tamamlamaları gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumlu olacaktır.

Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacaktır.
Adayların 2020 KPSSP3 puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır.

Adayların detaylı özgeçmişlerini, fotoğraflarını (JPG, JPEG formatında) ve sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyanlarını (Beyan örneği) sisteme yüklemesi gerekecektir.
Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Adalet Bakanlığı  internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.

Sözlü Sınavın Konuları

Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 40
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20
Genel kültür 20
Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20 
puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır.

Sınav sonuçları, atanmaya hak kazananlar ile atama sırasında istenilecek belgeler Adalet Bakanlığı internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca bu sınavın başvurudan işe alınma kadar tüm aşamaları ile ilgli adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar yine Adalet Bakanlığı internet sitesinde ilân yoluyla yapılacaktır.

Sağlık News

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020, 23:03
YORUM EKLE