İşsizlik Hesaplaması Değişiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),işsizlik verilerini de içeren hanehalkı işgücü araştırmalarında yöntem değişikliğine gidecek. İşsizlik verileri artık üç aylık ortalamaya göre değil, aylık olarak hesaplanacak. Yeni seriye göre hesaplanacak ocak ayı işsizlik verileri 10 Mart yerine 12 Nisan’da şubat ayı verileri ile birlikte yayımlanacak.

İşsizlik Hesaplaması Değişiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),hanehalkı işgücü araştırmasındaki (HİA) yöntem değişikliğine ilişkin açıklama yaptı. 1988 yılından beri HİA’da Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 1982 yılında belirlediği istihdam ve işsizlik tanımlarının kullanıldığı vurgulanan açıklamada, 2004 yılından itibaren ise Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (EUROSTAT) standartlarına uygun biçimde uygulandığı belirtildi. İşgücü piyasasının yapısında zaman içinde meydana gelen değişimlerin daha iyi ölçülebilmesi için ILO tarafından 2013 yılında yeni tanım ve standartlar belirlendiği kaydedilen açıklamada, bu değişikliklerin tüm ülkeler tarafından araştırmalara yansıtılmasının beklendiği ifade edildi.

TÜİK’in yeni standartların işgücü araştırmasına yansıtılması amacıyla EUROSTAT tarafından oluşturulan Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerin istatistik ofislerinin katıldığı görev gücü toplantılarına aktif katılım sağladığı belirtildi. Bu çalışmalar sonucunda, AB ülkeleri işgücü araştırmalarında uygulama birliğini sağlamak için 2019/1700 Sayılı Bütünleşik Avrupa İstatistik Tüzüğü oluşturulduğu kaydedildi. 2021 Ocak ayından itibaren yürürlüğe giren tüzük ile tüm AB ülkelerinin yeni tanım ve standartlar ile uyumlu istatistik üretimine 2021 yılında başlamasının beklendiği dile getirildi.

Açıklamaya göre, TÜİK, referans ayı 2021 Ocak ayı olan haber bülteni ile birlikte AB ülkeleri ile eş zamanlı olarak hanehalkı işgücü araştırmasında Bütünleşik Avrupa Sosyal İstatistik Tüzüğü’nde yer alan standartlara uygun tanımları kullanmaya başlayacak. Açıklamada, işgücü istatistiklerinde yapılacak değişikliklerin nedenleri sıralandı. Son yıllarda çalışma türleri ve işgücü piyasasındaki değişimler, gelişen politika ihtiyaçları ve işsizlik oranının tek başına atıl iş gücünü ölçmede yeterli olmaması gibi gelişmeler neticesinde güncellenen tanımlara uyum sağlanacağı belirtildi.

Sağlık News

YORUM EKLE